Syahadat Sejati Sunan Kalijaga, Dasar Ilmu Makrifat Sunan Kalijaga

Syahadat Sejati Sunan Kalijaga, Dasar Ilmu Makrifat Sunan Kalijaga – Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anda saudaraku? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin membagikan sebuah ilmu yang mungkin saja bermanfaat untuk anda, yaitu tentang ajaran Ilmu Makrifat Sunan Kalijaga yang ada dalam Syahadat Sejati Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan sosok luar biasa yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Tanah Jawa. Beliau diberikan gelar ‘GURU SUCI TANAH JAWA’ dan sampai saat ini ajaran ajaran sang Sunan masih diamalkan. Apalagi bagi penggemar Ilmu Hikmah, Ilmu Islam Kejawen dan Aliran aliran ilmu Spiritual.

Ada lima dasar dalam Syahadat Sejati Sunan Kalijaga, dimana ajaran ajaran sang Sunan Kalijaga tersebut sebenarnya dikenal sebagai Pandawa Lima. Bukan tokoh pewayangan, melainkan lima syahadat sejati yang diajarkan sebagai dasar Ilmu Makrifat. Apa sajakah syahadat sejati tersebut? Ini Dia!

Macam Macam Syahadat Sejati Sunan Kalijaga

Syahadat Sejati Sunan Kalijaga merupakan lima Pandawa yang membawa Islam hingga ada di dunia ini. Kelima pandawa itu kemudian dijadikan syahadat sejati, diantaranya :

RASULULLAH SAW

Rasulullah yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW sang nabi akhir zaman yang juga Rasul Allah paling kita cintai karena kita sebagai umatnya. Rasulullah bertugas sebagai NUR (cahaya) yang menyinari kehidupan manusia dan memberikan pertolongan (Syafa’at) keppada manusia ketika hari kiamat tiba. Dengan selalu mengamalkan syahadat, maka kita mengakui bahwa ALLAH itu satu dan Muhammad SAW adalah utusan-NYA. Inilah dasar dari Syahadat Sejati Sunan Kalijaga yang selalu beliau ajarkan saat menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa.

WALIYULLAH

Waliyullah dalam hal ini adalah : Syeh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Waliyullah ini bertugas sebagai penunjuk jalan keselamatan dan keamanan kepada manusia dhohir dan bathin (dunia akhirat). Sunan Gunung jati sejatinya adalah guru dari Sunan Kalijaga, dan dari beliaulah Syahadat Sejati Sunan Kalijaga itu diketahui, dari beliaulah Sunan Kalijaga menyusun kelima Pandawa pembawa Islam ini.

Cerita dalam sejarah Cirebon meriwayatkan bahwa pada tanggal 28-rajab-1466 M, Syeh Syarif Hidayatullah menghadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau diberi wejangan dan diajarkan ilmu sejatinya syahadat yang bangsa latifussirri. Setelah usai Kanjeng Nabi bersabda  :

“Aku beri anda gelar Insan kamil, menjabat sebagai wali kutub sebagai wakil mutlakku, tidak adanya Nabi ya adanya Wali, tidak adanya aku ya adanya kamu, kamu ya saya, saya ya kamu bahkan tidak ada wujud dua. Dan anda gelarkan Agama Islam, rukunnya lima perkara yaitu : Syahadat,Dirikanlah Sholat (lima waktu),zakat,puasa,dan haji bagi yang mampu. Dan patuhilah apa yang tersebut dalam Al-Qur’an dan ingat anda jangan mengunggul-ungguli, (menghebati) tampa amal kebajikan. Dan anda bergurulah apa adat biasa di dunia, yang benar tingkah lakunya hastiti hati yang sejati.”

Dari sinilah ilmu Syahadat Sejati Sunan Kalijaga ada dan diajarkan sang Guru Sunan Gunung Jati pada Sunan Kalijaga sebagai penerus beliau di tanah Jawa.

HABIBULLAH

Yang dimaksud Habibullah Yaitu Abah Umar Panguragan Cirebon ( wafat tahun,1973 M.) Beliau bertugas sebagai pembangkit dan penggali ajaran-ajaran syahadat dari Rasulullah SAW.Yang di bawa oleh Waliyullah, yang terpendam (terkubur) oleh sejarah. Pada era walisongo akhirnya Syahadat Sejati Sunan Kalijaga muncul dan menjadi ilmu yang mendasar sebagai umat Islam.

SHOLAWATULLAH

Sholawatullah yang dimaksud yaitu Embah Ahmad kebon danas pusaka negara subang (wafat tahun 1999 M.) dimana beliau bertugas sebagai pembangun ajaran syahadat dari Rasulullah SAW yang di bawa oleh Waliyyullah dan Habibullah.

SHOLALLAH

Sholallah disini yang dimaksud yaitu orang-orang sholeh dan sholehah yang mengikuti dan melaksanakan, perintah Allah dan RasullNya. Berawal dari Syahadat Sejati Sunan Kalijaga ini para sholallah melestarikan dan meneruskan ajarannya.

Demikian saudaraku, Syahadat Sejati Sunan Kalijaga sebagai dasar dari Ilmu Makrifat. SEMOGA BERMANFAAT UNTUK KITA SEMUA, AMIN. BARAKALLAH

Bila anda ingin mempelajari Ilmu-Ilmu Sunan Kalijaga, silahkan kunjungi website : www.TirakatJawa.Com

5,110 total views, 0 views today

Incoming search terms:

ajaran sunan kalijaga, kanjeng sunan kalijaga, https://www masrukhan net/syahadat-sejati-sunan-kalijaga-dasar-ilmu-makrifat-sunan-kalijaga/, syahadat sejati sunan kalijaga, ilmu makrifat sunan kalijaga, makrifat sunan kalijaga, ilmu kanuragan sunan kalijaga, syahadat sejati, ajaran sunan kalijaga tentang makrifat, ajaran kejawen sunan kalijaga, kanjeng sunan kali jaga, ilmu syahadat sejati, syahadat panetep sunan kalijaga, ilmu sejati sunan kalijaga, ilmu kejawen sunan kalijaga, syahadat sunan kalijaga, dzikir makrifat sunan kalijaga, ilmu makrifat, sahadat sejati, ilmu syahadat sunan gunung jati, syahadat sejati kejawen, ajaran sunan kali jaga, ajaran sunan kalijaga kejawen, dzikir sunan kalijaga, ajaran sunan kalijogo, ajaran sunan, kanjeng sunan kalijogo, ajaran sunan kali jogo, makrifat sunan kali jaga, syahadat sunan gunung jati, ilmu sejati, makrifat sejati, ilmu sahadat jati, ilmu syahadat, Syahadat sunan kali jaga, ilmu makrifat jawa, ajaran ilmu makrifat sunan kalijaga, sahadat tanah jawa, wirid syahadat sejati, kanjeng sunan kali jogo, ilmu tarekat sunan kalijaga, sunan kalijaga, kata makrifat sunan kalijaga lengkap, dzikir sunan kali jaga, buku ilmu sejati sunan kalijaga, bacaan dzikir sunan kalijaga, ajaran makrifat sunan kalijaga, kanjeng sunan, ilmu kejawen ala sunan kalijogo, wirid sunan kalijaga, guru sejati sunan kalijaga, laku makrifat sunan gunung jati, makrifatnya sunan kali jogo, makrifat sunan kalijaga 1, sahadat sunan kalijaga, sahadat wali, cara makrifat sunan kalijaga, laku tauhid sunan bonang, Ilmu makrifat Ilmu makrifat, laku tirakat sunan kalijaga, ilmu makrifatullah sunan kalijaga, Makrifat sunan, syahadat sejati kejawen sunan kalijaga, sunan kali jaga, kejawen islam sejati, sahadat ke jswen, pelajaran dasar sunan kalijaga, ilmu kanuragan sunan gunung jati, ilmu islam sejati, sahadat sunan, Kejawen makrifat, ilmu sejati sunan kalijogo, ilmu makrifat kejawen, Ajaran makrifat sunan, syahadat jawa, makrifat sunan kali jogo, islam kejawen sunan kalijaga, ilmu astrogino menurut sunan kalijaga, ajaran islam kejawen sunan kalijaga, syahadat jati, ajaran, ilmu suna, sahadat ilmu sejati, wejangan kanjeng sunan kalijaga, Ilmu kanuragan, Ilmu islam sunan kali jaga, guru sunan kalijaga, apa benar sunan kalijogo yg mempelopori adany islam kejawen, zikiran sunan kali jaga, Ajaran sunan kalijaga lengkap, aurod syekh syarif hidayatullah cirebon, artikel wirid sunan kalijaga, artikel tentang wasiat kanjeng sunan kali jaga, apakah tariqat sunan kalijaga, apakah mahrifat ilmu kebatinan paling tinggi, apa andalane ilmue sunan bonang, ajaran makrifat kalijogo, apa sejatine dua syahadat, apa itu tauhid sunan kalijaga, apa ilmu yang di ajarkan sunan kalijaga

Bagikan informasi ke teman/kerabat melalui :