Syahadat Sejati Sunan Kalijaga, Dasar Ilmu Makrifat Sunan Kalijaga

Syahadat Sejati Sunan Kalijaga, Dasar Ilmu Makrifat Sunan Kalijaga – Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anda saudaraku? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin membagikan sebuah ilmu yang mungkin saja bermanfaat untuk anda, yaitu tentang ajaran Ilmu Makrifat Sunan Kalijaga yang ada dalam Syahadat Sejati Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan sosok luar biasa yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Tanah Jawa. Beliau diberikan gelar ‘GURU SUCI TANAH JAWA’ dan sampai saat ini ajaran ajaran sang Sunan masih diamalkan. Apalagi bagi penggemar Ilmu Hikmah, Ilmu Islam Kejawen dan Aliran aliran ilmu Spiritual.

Ada lima dasar dalam Syahadat Sejati Sunan Kalijaga, dimana ajaran ajaran sang Sunan Kalijaga tersebut sebenarnya dikenal sebagai Pandawa Lima. Bukan tokoh pewayangan, melainkan lima syahadat sejati yang diajarkan sebagai dasar Ilmu Makrifat. Apa sajakah syahadat sejati tersebut? Ini Dia!

Macam Macam Syahadat Sejati Sunan Kalijaga

Syahadat Sejati Sunan Kalijaga merupakan lima Pandawa yang membawa Islam hingga ada di dunia ini. Kelima pandawa itu kemudian dijadikan syahadat sejati, diantaranya :

RASULULLAH SAW

Rasulullah yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW sang nabi akhir zaman yang juga Rasul Allah paling kita cintai karena kita sebagai umatnya. Rasulullah bertugas sebagai NUR (cahaya) yang menyinari kehidupan manusia dan memberikan pertolongan (Syafa’at) keppada manusia ketika hari kiamat tiba. Dengan selalu mengamalkan syahadat, maka kita mengakui bahwa ALLAH itu satu dan Muhammad SAW adalah utusan-NYA. Inilah dasar dari Syahadat Sejati Sunan Kalijaga yang selalu beliau ajarkan saat menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa.

WALIYULLAH

Waliyullah dalam hal ini adalah : Syeh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Waliyullah ini bertugas sebagai penunjuk jalan keselamatan dan keamanan kepada manusia dhohir dan bathin (dunia akhirat). Sunan Gunung jati sejatinya adalah guru dari Sunan Kalijaga, dan dari beliaulah Syahadat Sejati Sunan Kalijaga itu diketahui, dari beliaulah Sunan Kalijaga menyusun kelima Pandawa pembawa Islam ini.

Cerita dalam sejarah Cirebon meriwayatkan bahwa pada tanggal 28-rajab-1466 M, Syeh Syarif Hidayatullah menghadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau diberi wejangan dan diajarkan ilmu sejatinya syahadat yang bangsa latifussirri. Setelah usai Kanjeng Nabi bersabda  :

“Aku beri anda gelar Insan kamil, menjabat sebagai wali kutub sebagai wakil mutlakku, tidak adanya Nabi ya adanya Wali, tidak adanya aku ya adanya kamu, kamu ya saya, saya ya kamu bahkan tidak ada wujud dua. Dan anda gelarkan Agama Islam, rukunnya lima perkara yaitu : Syahadat,Dirikanlah Sholat (lima waktu),zakat,puasa,dan haji bagi yang mampu. Dan patuhilah apa yang tersebut dalam Al-Qur’an dan ingat anda jangan mengunggul-ungguli, (menghebati) tampa amal kebajikan. Dan anda bergurulah apa adat biasa di dunia, yang benar tingkah lakunya hastiti hati yang sejati.”

Dari sinilah ilmu Syahadat Sejati Sunan Kalijaga ada dan diajarkan sang Guru Sunan Gunung Jati pada Sunan Kalijaga sebagai penerus beliau di tanah Jawa.

HABIBULLAH

Yang dimaksud Habibullah Yaitu Abah Umar Panguragan Cirebon ( wafat tahun,1973 M.) Beliau bertugas sebagai pembangkit dan penggali ajaran-ajaran syahadat dari Rasulullah SAW.Yang di bawa oleh Waliyullah, yang terpendam (terkubur) oleh sejarah. Pada era walisongo akhirnya Syahadat Sejati Sunan Kalijaga muncul dan menjadi ilmu yang mendasar sebagai umat Islam.

SHOLAWATULLAH

Sholawatullah yang dimaksud yaitu Embah Ahmad kebon danas pusaka negara subang (wafat tahun 1999 M.) dimana beliau bertugas sebagai pembangun ajaran syahadat dari Rasulullah SAW yang di bawa oleh Waliyyullah dan Habibullah.

SHOLALLAH

Sholallah disini yang dimaksud yaitu orang-orang sholeh dan sholehah yang mengikuti dan melaksanakan, perintah Allah dan RasullNya. Berawal dari Syahadat Sejati Sunan Kalijaga ini para sholallah melestarikan dan meneruskan ajarannya.

Demikian saudaraku, Syahadat Sejati Sunan Kalijaga sebagai dasar dari Ilmu Makrifat. SEMOGA BERMANFAAT UNTUK KITA SEMUA, AMIN. BARAKALLAH

Bila anda ingin mempelajari Ilmu-Ilmu Sunan Kalijaga, silahkan kunjungi website : www.TirakatJawa.Com

11,698 total views, 1 views today

Incoming search terms:

ajaran sunan kalijaga, https://www masrukhan net/syahadat-sejati-sunan-kalijaga-dasar-ilmu-makrifat-sunan-kalijaga/, kanjeng sunan kalijaga, syahadat sejati sunan kalijaga, makrifat sunan kalijaga, ilmu makrifat sunan kalijaga, ilmu kejawen sunan kalijaga, ajaran sunan kali jaga, ilmu sejati sunan kalijaga, wejangan sunan kalijaga, ilmu kanuragan sunan kalijaga, ajaran kejawen sunan kalijaga, syahadat panetep sunan kalijaga, sahadat jawa, syahadat sejati, ilmu makrifat jawa, syahadat sunan kalijaga, ajaran sunan kalijaga kejawen, ilmu syahadat sejati, dzikir sunan kalijaga, kanjeng sunan kali jaga, ajaran sunan kalijogo, kanjeng sunan kalijogo, wirid syahadat sejati, dzikir makrifat sunan kalijaga, makrifat jawa, ajaran sunan kalijaga tentang makrifat, sunan kalijaga, ajaran makrifat sunan kalijaga, ilmu sejati, sahadat sejati, ilmu makrifat, ajaran ilmu makrifat sunan kalijaga, guru sejati sunan kalijaga, ilmu tarekat sunan kalijaga, islam kejawen sunan kalijaga, dzikir sunan kalijogo, ilmu kebatinan sunan kali jaga, sunan kalijaga dan ajarannya, tirakat sunan kalijaga, syahadat wali songo, ilmu kasampurnan kejawen, arti syahadat kejawen, ?ajaran ilmu makrifat sunan kalijaga, doa minta ke guru sejati, sunan kali jogo amalan buat kalung, bacaan syahadat jawa, sunan kalijaga bertemu dgn pandawa, Wirid syahadat, Syahadah mnrt sunan kali, wirid agar bisa ketemu sukma sunan kalijaga, Bacaan sahadat jawa seperti apa, wejangan islam kejawen, syahadat sejati kejawen, ajarsn tingkat tinggi sunan bonang, ajaran tauhid kejawen, sahad, tasawufnya sunan kalijaga, ajaran sunan kalijaga ttg manusia sejati, wejangan guru sufi, Wejangan kanjeng sunan kalijaga, kitab kanjeng sunan kalijaga, ilmu sejati wali songo, ilmu yang diajarkan sunan kalijaga, inti ajaran sunan kalijaga, kaji diri sunan kali jogo, Kanjeng, kanjeng sunan, ilmu hikmah islam, https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1840 TtuK6s0oCWD24qXZWmGqpUg8_5qy1sY9s02tRrWAkR-P0lyO_QKSixVpwdqtJlO1 f0428c31728f56b77679d6e82787ad99c7e93e8f&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme, kegunaan ilmu syahadat dalam kanuragan, khasiat syahadat se, Sahadat panetep para wali, lelaku sunan kalijaga, macam ajiankejawen sunan kalijaga, https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1833 drnx45aqFPKB7yZam7rE1TMJn4rDdS_0ymFVwe3QXNsPXLKMdhfpf_ArhV19Ptlh b3937c473e7e511e959e39e6ee0256998f8e8bff&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme, makrifat sunan kali jaga, maqrifat kejawen, Membuka Qolbu kejawen, menurut islam ilmu sunan kalijaga, ngilmu sunan kalijogo, ilmu makrifat shadat tanah, Sahadat

Bagikan informasi ke teman/kerabat melalui :