Syahadat Sejati Sunan Kalijaga, Dasar Ilmu Makrifat Sunan Kalijaga

Syahadat Sejati Sunan Kalijaga, Dasar Ilmu Makrifat Sunan Kalijaga – Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anda saudaraku? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin membagikan sebuah ilmu yang mungkin saja bermanfaat untuk anda, yaitu tentang ajaran Ilmu Makrifat Sunan Kalijaga yang ada dalam Syahadat Sejati Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan sosok luar biasa yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Tanah Jawa. Beliau diberikan gelar ‘GURU SUCI TANAH JAWA’ dan sampai saat ini ajaran ajaran sang Sunan masih diamalkan. Apalagi bagi penggemar Ilmu Hikmah, Ilmu Islam Kejawen dan Aliran aliran ilmu Spiritual.

Ada lima dasar dalam Syahadat Sejati Sunan Kalijaga, dimana ajaran ajaran sang Sunan Kalijaga tersebut sebenarnya dikenal sebagai Pandawa Lima. Bukan tokoh pewayangan, melainkan lima syahadat sejati yang diajarkan sebagai dasar Ilmu Makrifat. Apa sajakah syahadat sejati tersebut? Ini Dia!

Macam Macam Syahadat Sejati Sunan Kalijaga

Syahadat Sejati Sunan Kalijaga merupakan lima Pandawa yang membawa Islam hingga ada di dunia ini. Kelima pandawa itu kemudian dijadikan syahadat sejati, diantaranya :

RASULULLAH SAW

Rasulullah yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW sang nabi akhir zaman yang juga Rasul Allah paling kita cintai karena kita sebagai umatnya. Rasulullah bertugas sebagai NUR (cahaya) yang menyinari kehidupan manusia dan memberikan pertolongan (Syafa’at) keppada manusia ketika hari kiamat tiba. Dengan selalu mengamalkan syahadat, maka kita mengakui bahwa ALLAH itu satu dan Muhammad SAW adalah utusan-NYA. Inilah dasar dari Syahadat Sejati Sunan Kalijaga yang selalu beliau ajarkan saat menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa.

WALIYULLAH

Waliyullah dalam hal ini adalah : Syeh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Waliyullah ini bertugas sebagai penunjuk jalan keselamatan dan keamanan kepada manusia dhohir dan bathin (dunia akhirat). Sunan Gunung jati sejatinya adalah guru dari Sunan Kalijaga, dan dari beliaulah Syahadat Sejati Sunan Kalijaga itu diketahui, dari beliaulah Sunan Kalijaga menyusun kelima Pandawa pembawa Islam ini.

Cerita dalam sejarah Cirebon meriwayatkan bahwa pada tanggal 28-rajab-1466 M, Syeh Syarif Hidayatullah menghadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau diberi wejangan dan diajarkan ilmu sejatinya syahadat yang bangsa latifussirri. Setelah usai Kanjeng Nabi bersabda  :

“Aku beri anda gelar Insan kamil, menjabat sebagai wali kutub sebagai wakil mutlakku, tidak adanya Nabi ya adanya Wali, tidak adanya aku ya adanya kamu, kamu ya saya, saya ya kamu bahkan tidak ada wujud dua. Dan anda gelarkan Agama Islam, rukunnya lima perkara yaitu : Syahadat,Dirikanlah Sholat (lima waktu),zakat,puasa,dan haji bagi yang mampu. Dan patuhilah apa yang tersebut dalam Al-Qur’an dan ingat anda jangan mengunggul-ungguli, (menghebati) tampa amal kebajikan. Dan anda bergurulah apa adat biasa di dunia, yang benar tingkah lakunya hastiti hati yang sejati.”

Dari sinilah ilmu Syahadat Sejati Sunan Kalijaga ada dan diajarkan sang Guru Sunan Gunung Jati pada Sunan Kalijaga sebagai penerus beliau di tanah Jawa.

HABIBULLAH

Yang dimaksud Habibullah Yaitu Abah Umar Panguragan Cirebon ( wafat tahun,1973 M.) Beliau bertugas sebagai pembangkit dan penggali ajaran-ajaran syahadat dari Rasulullah SAW.Yang di bawa oleh Waliyullah, yang terpendam (terkubur) oleh sejarah. Pada era walisongo akhirnya Syahadat Sejati Sunan Kalijaga muncul dan menjadi ilmu yang mendasar sebagai umat Islam.

SHOLAWATULLAH

Sholawatullah yang dimaksud yaitu Embah Ahmad kebon danas pusaka negara subang (wafat tahun 1999 M.) dimana beliau bertugas sebagai pembangun ajaran syahadat dari Rasulullah SAW yang di bawa oleh Waliyyullah dan Habibullah.

SHOLALLAH

Sholallah disini yang dimaksud yaitu orang-orang sholeh dan sholehah yang mengikuti dan melaksanakan, perintah Allah dan RasullNya. Berawal dari Syahadat Sejati Sunan Kalijaga ini para sholallah melestarikan dan meneruskan ajarannya.

Demikian saudaraku, Syahadat Sejati Sunan Kalijaga sebagai dasar dari Ilmu Makrifat. SEMOGA BERMANFAAT UNTUK KITA SEMUA, AMIN. BARAKALLAH

Bila anda ingin mempelajari Ilmu-Ilmu Sunan Kalijaga, silahkan kunjungi website : www.TirakatJawa.Com

10,418 total views, 13 views today

Incoming search terms:

ajaran sunan kalijaga, https://www masrukhan net/syahadat-sejati-sunan-kalijaga-dasar-ilmu-makrifat-sunan-kalijaga/, kanjeng sunan kalijaga, syahadat sejati sunan kalijaga, makrifat sunan kalijaga, ilmu makrifat sunan kalijaga, ilmu kejawen sunan kalijaga, ajaran sunan kali jaga, ilmu sejati sunan kalijaga, ajaran kejawen sunan kalijaga, ilmu kanuragan sunan kalijaga, wejangan sunan kalijaga, syahadat panetep sunan kalijaga, syahadat sejati, sahadat jawa, ilmu syahadat sejati, kanjeng sunan kali jaga, ajaran sunan kalijaga kejawen, ajaran sunan kalijogo, ilmu makrifat jawa, wirid syahadat sejati, kanjeng sunan kalijogo, syahadat sunan kalijaga, makrifat jawa, ajaran sunan kalijaga tentang makrifat, dzikir makrifat sunan kalijaga, dzikir sunan kalijaga, ajaran makrifat sunan kalijaga, ilmu sejati, sunan kalijaga, sahadat sejati, ilmu makrifat, ajaran sunan, ilmu syahadat sunan gunung jati, syahadat sejati kejawen, ajaran ilmu makrifat sunan kalijaga, ilmu tarekat sunan kalijaga, ajaran sunan kali jogo, guru sejati sunan kalijaga, ajaran islam kejawen sunan kalijaga, kejawen islam sejati, kata makrifat sunan kalijaga lengkap, islam kejawen sunan kalijaga, ajaran, syahadat sunan gunung jati, ilmu makrifatullah sunan kalijaga, sahadat sunan kalijaga, Syahadat sunan kali jaga, artikel wirid sunan kalijaga, kanjeng sunan kali jogo, kanjeng sunan, ilmu kasampurnan sunan kalijaga, makrifat kejawen, bacaan dzikir sunan kalijaga, cara makrifat sunan kalijaga, doa jawa sunan kalijaga, ingsun sejati sunan kalijaga, ilmu sunan bonang, guru sunan kali jaga, tasawuf sunan kalijaga, sunan kalijaga dan ajarannya, Makrifat sunan, ilmu sejati sunan kalijogo, ajaran kanjeng sunan kalijaga, marifat sunan kalijaga, ajaran su, ajaran sufi sunan kali jogo, ilmu sejati aunan kalijogo, ajaran tasawuf sunan kalijaga, sahadat sunan kali jaga, makrifat sunan kali jogo, Kejawen makrifat, ilmu kebatinan sunan kali jaga, syahadat jawa, ilmu kebatinan wali songo, ilmu kanuragan sunan gunung jati, wejangan sunan kalijogo, dzikir suna, wejangan kanjeng sunan kalijaga, dzikir sunan kalijogo, Ilmu kanuragan, 7 tirakst sunan kali jaga, marifat jawa, kejawen sunan kali jaga, sahadat, sahadat panetep agomo, Ajaran s, mantra sunan kali jogo, kanjeng sunan kali, makrifat su, laku sunan kalijogo, bacaan sahadat jawa, maripat sunan x jaga, sahadat panetep, sahadat rasa sejati, sahadat menurut para wali songo, ilmu tarekat mbah kali jaga, ilmu su, makrifat jati, lelaku tirakat sunan kalijaga

Bagikan informasi ke teman/kerabat melalui :